Brak treści artykułu

Załączniki:

Profesor uczelni w grupie bad.-dyd. w Zakładzie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Informacja o wynikach konkursu