Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Tomasz Piotrowski
email: tpiotrowski@aps.edu.pl
nr tel: 22 589 36 00
nr fax: 22 658 11 18 / Kancelaria