Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora:Załączniki:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2010
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora - rok 2019