Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora: