Władze Uczelni:
  • Rektorskie
  • Senat
  • Rada Uczelni
  • Kierownicy Instytutów
  • Kanclerz i Kwestor