Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów w Dziale Kadr pok. 1117, bądź ich przesłanie do dnia 24 września 2019 r. pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.Załączniki:

Specjalista ds. Administracyjnych