ZARZĄDZENIE nr 292/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 listopada 2019 r w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  na 2019 rokZałączniki:

Zarządzenie Rektora APS nr 292/2019