Zarządzenie nr 300/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2020 r.Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 300/2019
Zarządzenie Rektora APS nr 300/2019