Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pięciu pomieszczeń sanitarnych (toalety) w APS