Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pięciu pomieszczeń sanitarnych (toalety) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach projektu „W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania”