ZARZĄDZENIE NR 378/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APSZałączniki:

Zarządzenie Rektora APS nr 378/2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 378/2020