Uchwała nr 75/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 22/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 września 2020 r. dotyczącej powołania Stałej Komisji Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogikaZałączniki:

Uchwała Senatu APS nr 75/2020