Dostawa sprzętu medialnego

Niniejsze zapytanie nie podlega pod rygory ustawy Prawo zamówień publicznych.Załączniki:

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe zakup sprzętu medialnego
Wzór umowy