Uwaga zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 4 lutego 2021 r. godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2021 r. godz. 11.00 - miejsce bez zmianZałączniki:

ogloszenie o zmianie ogloszenia
odpowiedzi na pytania do siwz
zalaczniki do siwz edytowalne
tabela elementów scalonych
1H-01-0 - wykop
1H-01-1 - wykop
1H-01-2 - wykop
Ogłoszenie w Dz. U. UE
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Dokumentacja projektowa