Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dokumentacji) dla inwestycji pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” w zakresie architektury wnętrz i wyposażenia oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Załączniki:

zapytanie ofertowe
A-W_OPZ.pdf
A-W_OPZ-10-1.pdf
A-W_OPZ-10-2.pdf
A-W_OPZ-10-3.pdf
Umowa wzór