EN

logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Asystent


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie psychologii
w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania/Pracownia Psychologii Szkolnej
Instytutu Psychologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i/lub magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • magisterium lub doktorat w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • doświadczenie w pracy psychologa szkolnego lub psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • publikacje naukowe w czasopismach punktowanych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • gotowość podejmowania nowych wyzwań zawodowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pracy z uczniem, nauczycielem i rodzicem na terenie szkoły;
 • publikacje z afiliacją APS;
 • aktywność w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Pożądane doświadczenie w roli
  psychologa praktyka, szczególnie jako psycholog szkolny lub psycholog w poradni psychologiczno-
  pedagogicznej;
 • przewidywane przedmioty: Warsztat umiejętności wychowawczych III WiK, Prowadzenie konsultacji i planowanie interwencji III WiK, Praca z rodziną na terenie szkoły IV WiK, Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych V WiK, Psychospołeczne problemy szkoły IV WiK, Warsztat umiejętności wychowawczych III WiK

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 października 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 listopada 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 02 października 2017 r.


 

Aktualności

20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada od godziny 16.00 będziemy wspólnie z Profesorem uroczyście świętować 50-lecie pracy naukowej, Audytorium im. Janusza Korczaka; Sala Senatu
15-11-2017

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A)…
17-11-2017

OSPAR

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR ‘2017. Impreza organizowana nieprzerwanie od 1996 roku jest przeglą…