EN

logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Profesor


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora zwyczajnego

w zakresie pedagogiki
w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości/Pracownia Heurystyki
Instytutu Pedagogiki
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora, dyplomu dr habilitowanego, dr oraz mgr,
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w instrukcji w sprawie materiałów do wniosku o zatrudnienie na ww. stanowisko znajdującej się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać znaczący dorobek naukowy z zakresu pedagogiki i teorii twórczości oraz pedagogiki zdolności;
 • znajomość zagadnień informatyki i technologii informacyjnej;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języków obcych: język rosyjski i francuski na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • realizacja zajęć dydaktycznych: przedmioty związane z kształceniem studentów na specjalności „pedagogika zdolności i technologia informacyjna”;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • uczestnictwo w życiu naukowym Zakładu.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 lutego 2018 r.
Termin zatrudnienia: 01 marca 2018 r.

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 25 stycznia 2018 r.


 

Aktualności

12-02-2018

Kondolencje

Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab., prof. APS Maciejowi Tanasiowi wyrazy współczucia i duchowego wsparcia z powodu śmierci Matki składa Rektor i Społeczność Akademicka Akademii Pedagog…
08-02-2018

Szewach Weiss nagroda

Profesor Szewach Weiss otrzyma Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody swoją decyzję podjęła jednogłośnie.
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.