EN

logo_BIP

Status i organizacja


 

Władze uczelni

  1. Organami jednoosobowymi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są Rektor i Dziekani - § 41 Statutu. Kompetencje organów jednoosobowych określone są w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 44 i § 45 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  2. Organami kolegialnymi są Senat i Rady Wydziałów - § 30 Statutu. Kompetencje organów kolegialnych wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 32 i § 37 Statutu.
  3. Administracją i gospodarką Uczelni kieruje Kanclerz - § 94 Statutu, którego kompetencje wynikają z § 95, § 96 i § 97 Statutu oraz § 24 Regulaminu Organizacyjnego.
  4. Funkcje głównego księgowego pełni w Akademii Pedagogiki Specjalnej Kwestor - § 94 pkt 4 Statutu - Zastępca Kanclerza, którego obowiązki i uprawnienia wynikają z ustawy o finansach publicznych oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego

Rektor
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
e-mail: skwiatkowski@aps.edu.pl
tel. (22) 822 71 34 lub (22) 589 36 00 wew. 3211

Prorektor ds. Nauki
dr hab., prof. APS Jarosław Rola
e-mail: rola@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 23

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
e-mail: marcinkowska@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 18

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
e-mail: mtanas@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 26

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 00 wew. 1111

Kanclerz
dr Maciej Olejniczak
e-mail: molejniczak@aps.edu.pl
tel. (22) 419 17 24 lub (22) 589 36 00 wew. 3224

Kwestor
mgr Aneta Lipińska
e-mail: kwestor@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 51 lub (22) 589 36 00 wew. 2069

Aktualności

12-02-2018

Kondolencje

Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab., prof. APS Maciejowi Tanasiowi wyrazy współczucia i duchowego wsparcia z powodu śmierci Matki składa Rektor i Społeczność Akademicka Akademii Pedagog…
08-02-2018

Szewach Weiss nagroda

Profesor Szewach Weiss otrzyma Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody swoją decyzję podjęła jednogłośnie.
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.