EN

logo_BIP

Status i organizacja


 

Władze uczelni

  1. Organami jednoosobowymi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są Rektor i Dziekani - § 41 Statutu. Kompetencje organów jednoosobowych określone są w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 44 i § 45 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  2. Organami kolegialnymi są Senat i Rady Wydziałów - § 30 Statutu. Kompetencje organów kolegialnych wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 32 i § 37 Statutu.
  3. Administracją i gospodarką Uczelni kieruje Kanclerz - § 94 Statutu, którego kompetencje wynikają z § 95, § 96 i § 97 Statutu oraz § 24 Regulaminu Organizacyjnego.
  4. Funkcje głównego księgowego pełni w Akademii Pedagogiki Specjalnej Kwestor - § 94 pkt 4 Statutu - Zastępca Kanclerza, którego obowiązki i uprawnienia wynikają z ustawy o finansach publicznych oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego

Rektor
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
e-mail: skwiatkowski@aps.edu.pl
tel. (22) 822 71 34 lub (22) 589 36 00 wew. 3211

Prorektor ds. Nauki
dr hab., prof. APS Jarosław Rola
e-mail: rola@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 23

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
e-mail: marcinkowska@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 18

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
e-mail: mtanas@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 26

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 00 wew. 1111

Kanclerz
dr Maciej Olejniczak
e-mail: molejniczak@aps.edu.pl
tel. (22) 419 17 24 lub (22) 589 36 00 wew. 3224

Kwestor
mgr Aneta Lipińska
e-mail: kwestor@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 51 lub (22) 589 36 00 wew. 2069

Aktualności

21-06-2018

Ranking Szkół Wyższych 2018

Ranking Szkół Wyższych 2018 opublikowany. W rankingu Perspektyw nasze kierunki wśród najlepiej klasyfikowanych Uczelni.
04-06-2018

Kongres Praw Rodzicielskich - 25-26 czerwca 2018

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy na Kongres Praw Rodzicielskich w dniach 25 - 26 czerwca 2018.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na końcoworoczną wystawę prac studentów. Wystawa Czynna do 27.06.2018 r.