EN

logo_BIP

Status i organizacja


 

Władze uczelni

  1. Organami jednoosobowymi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są Rektor i Dziekani - § 41 Statutu. Kompetencje organów jednoosobowych określone są w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 44 i § 45 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  2. Organami kolegialnymi są Senat i Rady Wydziałów - § 30 Statutu. Kompetencje organów kolegialnych wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 32 i § 37 Statutu.
  3. Administracją i gospodarką Uczelni kieruje Kanclerz - § 94 Statutu, którego kompetencje wynikają z § 95, § 96 i § 97 Statutu oraz § 24 Regulaminu Organizacyjnego.
  4. Funkcje głównego księgowego pełni w Akademii Pedagogiki Specjalnej Kwestor - § 94 pkt 4 Statutu - Zastępca Kanclerza, którego obowiązki i uprawnienia wynikają z ustawy o finansach publicznych oraz § 27 Regulaminu Organizacyjnego

Rektor
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
e-mail: skwiatkowski@aps.edu.pl
tel. (22) 822 71 34 lub (22) 589 36 00 wew. 3211

Prorektor ds. Nauki
dr hab., prof. APS Jarosław Rola
e-mail: rola@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 23

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
e-mail: marcinkowska@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 18

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
e-mail: mtanas@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 26

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 00 wew. 1111

Kanclerz
dr Maciej Olejniczak
e-mail: molejniczak@aps.edu.pl
tel. (22) 419 17 24 lub (22) 589 36 00 wew. 3224

Kwestor
mgr Aneta Lipińska
e-mail: kwestor@aps.edu.pl
tel. (22) 589 36 51 lub (22) 589 36 00 wew. 2069

Aktualności

20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada od godziny 16.00 będziemy wspólnie z Profesorem uroczyście świętować 50-lecie pracy naukowej, Audytorium im. Janusza Korczaka; Sala Senatu
15-11-2017

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A)…
17-11-2017

OSPAR

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR ‘2017. Impreza organizowana nieprzerwanie od 1996 roku jest przeglą…