logo_BIP

Zamówienia publiczne


Warszawa, dnia 03 marca 2016 r.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40

ogłasza przetarg nieograniczony na 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej inwestycji pn. "Dobudowa obiektu dydaktycznego D Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie"

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2016 pod nr 22055