logo_BIP

Zapytania ofertowe


 Warszawa, dn. 12.04.2017

 Zapytanie ofertowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza do złożenia ofert na dostawę:

  • Blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) - 2000 szt.
    (producent - GEMALTO)
    Blankiety ELS powinny spełniać wymogi zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006 nr 224, poz.1634).

Kryteria oceny oferty: cena
Oczekiwany czas dostawy - maksymalnie 3 tygodnie od daty zamówienia.
Termin przesyłania ofert: 21.04.2017 do godz. 10:00.

Oferty można składać: na adres e-mailowy: tpiotrowski@aps.edu.pl
Osoba do kontaktu: Tomasz Piotrowski, tpiotrowski@aps.edu.pl

Podana ostateczna cena za zamówienie powinna być ceną brutto oraz uwzględniać transport do siedziby uczelni.

UWAGA: Niniejsze zapytanie nie podlega zapisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.