W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 223/2019
zarządzenie nr 223/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ZARZĄDZENIE NR 223/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia rektora w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 222/2019
zarządzenie nr 222/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 222/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 221/2019
zarządzenie nr 221/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 221/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki kierownika Szkoły Doktorskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 220/2019
zarządzenie nr 220/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 220/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rozpatrywania Odwołań od decyzji wydanych przez Komisję Rekrutacyjną w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 219/2019
zarządzenie nr 219/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 219/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 218/2019
zarządzenie nr 218/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 218/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej emerytowanych nauczycieli akademickich
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 217/2019
zarządzenie nr 217/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 217/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie desygnowania osób odpowiedzialnych za realizację projektu „Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „projektem”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 216/2019
zarządzenie nr 216/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 216/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 04/2019
zarządzenie nr 04/2019
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu w celu dokonania spisu zdawczo-odbiorczego w magazynie gospodarczym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 215/2019
zarządzenie nr 215/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 215/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora APS nr 15/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia obowiązków prorektorów.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 214/2019
zarządzenie nr 214/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 214/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 213/2019
zarządzenie nr 213/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 213/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 212/2019
zarządzenie nr 212/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 212/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie za usługi edukacyjne świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w roku akademickim 2019/2020 dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 211/2019
zarządzenie nr 211/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 211/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 210/2019
zarządzenie nr 210/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie Nr 210/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 209/2019
zarządzenie nr 209/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 209/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany wzorów wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 208/2019
zarządzenie nr 208/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie Nr 208/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe "Kształcenie Muzyczno Ruchowe (taniec muzyka orffowska-choreoterapia) Nr 20
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 207/2019
zarządzenie nr 207/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 207/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 206/2019
zarządzenie nr 206/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 206/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stypendiów doktorskich
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 03/2019
zarządzenie nr 03/2019
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 3/2019 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 205/2019
zarządzenie nr 205/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 205/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie desygnowania osób odpowiedzialnych za realizację projektu "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej "projektem".
zarządzenie nr: 204/2019
zarządzenie nr 204/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 204/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 02.04.2019r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczenia środków otrzymanych na realizację Projektu pt. "Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)" w ramach POWR.03.01.00-00-T056/18 z dnia 08 lutego 2019 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 203/2019
zarządzenie nr 203/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 203/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 02.04.2019r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczenia środków otrzymanych na realizację Projektu pt. "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" w ramach POWR.03.01.00-00-T014/18-00 z dnia 08 lutego 2019 r.
zarządzenie nr: 02/2019
zarządzenie nr 02/2019
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE nr 2/1019 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Organizacji, Wsparcia i Nadzoru - "APSURDALIA MEDYKALIA 2019"
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 202/2019
zarządzenie nr 202/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie Nr 202/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego
Status obowiązujące