W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Szkoła doktorska

Szkoła Doktorska APS to nowa przestrzeń naukowa, do której zapraszamy osoby planujące karierę badawczą i akademicką.

Zależało nam na stworzeniu miejsca, gdzie kreatywność łączy się z profesjonalizmem. Doktoranci od samego początku będą zaangażowani w tworzenie projektów badawczych oraz współpracę naukową na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Dzięki stypendium naukowemu oferowanym od początku studiów doktoranci będą mogli skupić się na rozwoju swoich naukowych zainteresowań, korzystając z kameralnej przestrzeni naszej Szkoły Doktorskiej.

Celem Szkoły Doktorskiej jest wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów, w tym  umiejętności i kompetencji ogólnych, a w rezultacie – uzyskanie samodzielności w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych. Bezpośrednim efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest rozprawa doktorska prezentująca wyniki indywidualnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką promotora lub promotorów.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny – jego konstrukcja pozwala na równoległą eksplorację obszaru teorii i badań empirycznych psychologii, pedagogiki i nauk socjologicznych. Dodatkowo, program oferuje wybór specjalistycznej „ścieżki klinicznej” lub „ścieżki społecznej”.

 • Ścieżka kliniczna” - umożliwia prowadzenie badań (np. z zakresu psychologii czy pedagogiki specjalnej) przy merytorycznym wsparciu pracowników placówek opieki zdrowotnej i medycznych instytucji naukowo-badawczych. Badania będą mogły być prowadzone także w grupach pacjentów.
 • Ścieżka społeczna” - pozwala na prowadzenie badań (np. z zakresu pedagogiki, socjologii) przy współpracy ze specjalistami i praktykami. Realizacja tych ścieżek nie jest obowiązkowa.

Program składa się z czterech modułów, obejmujących: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły będą realizowane równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.


MODUŁ I. WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Planowane zajęcia:

 • Współczesne trendy w naukach społecznych;
 • Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących.

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Planowane zajęcia:

 • Academic writing -basics & advanced class (zajęcia prowadzone w j. angielskim);
 • Tworzenie narzędzi badawczych;
 • Przygotowanie aplikacji grantowych;
 • Zarządzanie projektami -zajęcia warsztatowe;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Metody badań ilościowych;
 • Metody badań jakościowych;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Wizualizacja i interpretacja danych (zajęcia warsztatowe);
 • Zaawansowane aplikacje grantowe;
 • Komunikowanie wyników badań;
 • Techniki akademickiej wymiany myśli;
 • Etyka pracownika nauki i etyka badań naukowych.

MODUŁ III. PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

Planowane zajęcia:

 • Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);
 • Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów).

MODUŁ IV. DYDAKTYKA AKADEMICKA

Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu Humboldtowskiego, jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się.
Planowane zajęcia:

 • Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna: rozwiązania strukturalne, finansowanie, kluczowe procesy, planowanie i organizacja kształcenia (wykład);
 • Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia –wykład, zajęcia warsztatowe z małą grupą, e-learning, metoda tutoringu, konwersatorium; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi;
 • Praktyki zawodowe (w wymiarze 60 godzin w całym toku studiów): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie.


Efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej 

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Indywidualny plan badawczy (IPB) 

Regulamin Szkoły Doktorskiej 

Regulamin praktyk zawodowych 

Powiadom znajomego