W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu: 2021-01-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - bon@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 41. Osobą kontaktową jest Pan Wojciech Polak, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, koordynator dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Polak. Kontakt: wpolak@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odpowiada Wojciech Polak, wpolak@aps.edu.pl, tel.22 589 36 41.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. APS zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, APS niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe APS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej APS. Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w APS: http://bip.aps.edu.pl/artykuly/483/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej APS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.aps.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • serwis zawiera mapę lokalizacyjną, która może nie być dostępna.
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu: 2023-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - bon@aps.edu.pl, tel. 22 589 36 41. Osobą kontaktową jest Pan Wojciech Polak, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, koordynator dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Kampus Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 składa się z 4 budynków: A, B , C i D

Dostęp do budynku A jest zapewniony wejściem od ul. Szczęśliwickiej. Wejście do budynku jest z poziomu gruntu, a do sal wykładowych na parterze i przyziemiu prowadzi winda. Przy samym wejściu znajduje się kancelaria oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do stołówki zlokalizowanej w budynku A i Klubu Studenckiego "LEON" możliwy jest poprzez windę zewnętrzną od strony patio. Dostęp do wyższych kondygnacji budynku A realizowany jest korytarzami z budynku B do których prowadzi winda. Winda zlokalizowana jest przy samym wejściu do budynku B, do której prowadzi dostosowany podjazd.

Dostęp do budynku B jest zapewniony z Patio wewnętrznego do którego można dostać się z parkingu od strony budynku C lub przejściem między budynkami A i B.

Dostęp do budynku C realizowany jest głównym wejściem od strony Patio wewnętrznego (wejście z poziomu gruntu) wyposażonym w automatyczne drzwi rozsuwane, oraz korytarzem z budynku A.

Dostęp do budynku D z zewnątrz realizowany jest wejściem od ul  Kopińskiej przy którym mieści się portiernia oraz wejściem od strony Patio. Ponadto do budynku D można dostać się korytarzami z budynku B na każdym piętrze  oraz korytarzem w podziemiu z budynku C Toalety dostosowane znajdują się na każdym piętrze budynku D.

Przy samym wejściu do bud C znajduje się portiernia, szatnia i windy. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na każdym piętrze obok wind.

Na drugim końcu budynku C, na parterze znajdują się aule wykładowe A i B oraz wyjście ewakuacyjne ze schodami. Tuż obok znajduje się winda Prowadząca do auli C oraz do drugiego wyjścia ewakuacyjnego wychodzącego na poziomie gruntu.

Dostęp do Sali gimnastycznej zapewniony jest platformą schodową w klatce schodowej w budynku A lub dodatkowym wejściem zlokalizowanym na dole łącznika budynków A i C. Ponadto sale ćwiczeń wyposażone są w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynkach pomieszczenia oznaczone są w języku brajla a korytarze posiadają kontrastowe oznaczenia poziome. Schody zostały oznaczone specjalnymi kontrastowymi i antypoślizgowymi nakładkami . W budynku D pomieszczenia oznaczone są dodatkowo tagami NFC zawierającymi cyfrowy zapis numeru pomieszczenia lub inne ważne informacje (np. klatka schodowa, korytarza, toaleta dostosowana)

Portiernie, biblioteka i czytelnia, biuro spraw studenckich, biuro praktyk, biuro pomocy materialnej, ośrodek studiów podyplomowych wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne

Uczelnia jest wyposażona w znaczniki systemu Totupoint wspierające nawigację dla osób niewidomych przy wejściach na teren i do budynków oraz. wewnątrz obiektów

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach Akademii znajdują się krzesła ewakuacyjne służące do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Krzesła są zamontowane w pobliżu schodów we wszystkich budynkach. Przy krzesłach umieszczona jest obrazowa instrukcja obsługi

Przed kampusem znajdują się wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami (wzdłuż ul. Szczęśliwickiej przy samym wejściu do bud A, oraz wzdłuż ul. Kopińskiej niedaleko wejścia między budynkami A i B).Na terenie uczelni dostosowane miejsca znajdują się na parkingu przed budynkiem A, oraz przed budynkiem D.

Dodatkowe informacje

APS zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego W recepcji budynku C znajduje się urządzenie AED.

Uczelnia posiada certyfikat dostępności „Tu jest OK” nadany przez FAZON (Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych)

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Akademia Pedagogiki Specjalnej informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

 • koordynator dostępności tel. 22 589 36 41
 • pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres aps@aps.edu.pl lub bon@aps.edu.pl
 • faks do Kancelarii 22 658 11 18.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Powiadom znajomego