Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 29 września 2020 r w sprawie zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejZałączniki:

Zarządzenie Rektora APS nr 19/2020