W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Wykonanie badania ilościowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie badania ilościowego o charakterze poprzecznym oraz badania obserwacyjnego i dzienniczkowego w ramach projektu badawczego: Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. Analiza jawnego i ukrytego programu edukacji.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP/U/01/19
Zamawiający Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert APS, ul. Szczęśliwicka 40 pok. 1099 (kancelaria bud. A, parter), 02-353 Warszawa
rozstrzygnięcie

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie badania ilościowego o charakterze poprzecznym oraz badania obserwacyjnego i dzienniczkowego w ramach projektu badawczego: Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. analiza jawnego i ukrytego programu edukacji (nr postepowania ZP/U/01/19):

Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty
Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r.Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie badania ilościowego o charakterze poprzecznym oraz badania obserwacyjnego i dzienniczkowego w ramach projektu badawczego: Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. analiza jawnego i ukrytego programu edukacji (nr postepowania ZP/U/01/19):

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert

Warszawa, dnia 10 czerwca 2019 r.
ZP/04/19


Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Dotyczy:postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na Wykonanie   badania ilościowego   o   charakterze   poprzecznym   oraz   badania   obserwacyjnego i    dzienniczkowegow    ramach projektu    badawczego:Zagrożenie  stereotypem  a funkcjonowanie  szkolne  uczniów.  analiza  jawnego  i  ukrytego  programu  edukacji  (nr postepowania ZP/U/01/19)

Zamawiający informuję, że wpłynęły do niego następujące pytania do SIWZ,na które udziela poniższych odpowiedzi:

PYTANIE 1:W treści OPZ mowa jest o gratyfikacji w postaci bonów dla nauczycieli biorących udział w badaniu oraz dla uczniów wypełniających dzienniczki. a)Czy koszty wynagrodzenia pokryta Wykonawca, czy Zamawiający?b)Czy znana jest wysokość gratyfikacji, czy leży ona w gestii Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:a)Koszty wynagrodzenia pokrywa Zamawiającyb)Zamawiający przeznaczył na każdy bon prezentowy dla uczniów i nauczycieli po 50 zł.

PYTANIE 2:Ile czasu uczeń będzie poświęcał dziennie na wypełnienie dzienniczka?
ODPOWIEDŹ:Leży to gestii Wykonawcy, Zamawiający sugeruje aby był to czas nie dłuższy niż 15 minut.

PYTANIE 3:W pkt 5.4.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że zobowiązuje się do „Dostarczenia Wykonawcy wzorów wybranych narzędzi badawczych, w terminie do 30 dni od terminu rozpoczęcia realizacji badania”. Wzory, których narzędzi Zamawiający dostarczy a które narzędzia Wykonawca będzie musiał zapewnić?
ODPOWIEDŹ:Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzór Testu Umiejętności Matematycznych oraz Testu Umiejętności Językowych. Pozostałe narzędzia zapewnia Wykonawca.

PYTANIE 4:Czy badacze, którzy mają przeprowadzić testy muszą być psychologami?ODPOWIEDŹ:Badacze  prowadzący  testy  muszą  mieć  wykształcenie  psychologiczne  z  uwagi    na wykorzystywanie testów psychologicznych.

PYTANIE 5:Czy w ramach wykonania zamówienia Wykonawca ma dokonać transkrypcji wywiadów przeprowadzonych przez Zamawiającego w ramach badania obserwacyjnego?
ODPOWIEDŹ:Transkrypcja wywiadów pozostaje po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży transkrypcja nagrań z zajęć lekcyjnych.

PYTANIE 6:Czy karty gratyfikacyjne o których mowa w punktach 4.2 i 4.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapewni czy Wykonawca musi je zakupić i uwzględnić w kosztach projektu?
ODPOWIEDŹ:Karty gratyfikacyjne zapewnia Zamawiający.Powyższe  wyjaśnienia  nie  stanowią  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589 36 00, fax 22 658-11-18, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na:

Wykonanie badania ilościowego o charakterze poprzecznym oraz badania obserwacyjnego i dzienniczkowego w ramach projektu badawczego: Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. analiza jawnego i ukrytego programu edukacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej APS: bip.aps.edu.pl

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania „Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. Analiza jawnego i ukrytego programu edukacji”.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. Realizacji ilościowego badania poprzecznego (w tym: rekrutacja szkół, kodowanie).
  2. Realizacji badania obserwacyjnego (w tym: kodowanie)
  3. Realizacji badania dzienniczkowego (w tym: przygotowanie koncepcji, rekrutacja uczniów, kodowanie).

Szacunkowa wartość zamówienia: 180000,00 zł brutto.

Klasyfikacja CPV 79315000-5

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie zostanie wykonane do dnia: 30.04.2020 r. i rozpoczęte nie później niż 14.10.2019r.

Oferty należy składać w siedzibie APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 pok. 1099 (kancelaria bud. A, parter), 02-353 Warszawa
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2019 roku, o godzinie 10:30.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie - pełny tekst
  2. SIWZ

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane