W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Raport o stanie zapewnienia dostępności

XML

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Numer identyfikacyjny REGON
00000148800000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
rektorat@aps.edu.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
mkaminska@aps.edu.pl
Telefon kontaktowy
225893641
Data
2021-03-29
Miejscowość
Warszawa
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat
Powiat m. st. Warszawa
Gmina
Ochota
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 4
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W budynkach zainstalowane są krzesła ewakuacyjne w oznaczonych miejscach. Obecnie przygotowujemy zmiany do planów ewakuacji uwzględniające potrzeby ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami. Szkolone są również osoby z zasad i używania sprzętu.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
url www.aps.edu.pl.
status [ X ] Częściowo zgodna
data-sporządzenie 2020-03-04
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 28
Liczba aplikacji: 1
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej https://zyczenia.aps.edu.pl/
Zgodność z UdC [ X ] Zgodna
Adres strony internetowej https://kondolencje.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Zgodna
Adres strony internetowej www.95.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.ankieter.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.apd.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.badania.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.eva.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.galeria.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.ilab3.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.informator.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej intranet.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.konferencje.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.lektoraty.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.praca.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.spss.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.ul.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.usosweb.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.web.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.sowa.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.isnn.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.bw.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.rekrutacja.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.odo.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.harp.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.bip.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.rekrutacjanabadania.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej www.zapisy.aps.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej http://new.iea.edu.pl/
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania
Mobilny USOS APS https://play.google.com/store/apps/details?
id=pl.edu.aps.mobilny&gl=PL
Zgodność z UdC [ X ] Zgodna
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Wykazano jedną stronę internetową posiadającą deklarację dostępności. Stan na dzień 01.01.2021. W chwili obecnej wszystkie
strony internetowe posiadają już deklarację lub są w trakcie jej opracowywania. Część stron jest w trakcie przebudowy w celu
uzyskania zgodności z ustawą.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: [ X ] w ciągu 2-3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
5
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
29
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
21
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Uczelnia w ramach wspierania swoich studentów przydziela tłumaczy języka migowego oraz asystentów transportowowspierających, wykazana liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego to liczba osób korzystających z omawianego wsparcia.
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
4
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Uczelnia utworzyła wypożyczalnię sprzętu wspomagającego. W okresie sprawozdawczym osoby z niepełnosprawnościami korzystały z 4 urządzeń wspomagających wykonywanie zadań zdalnych lub stacjonarnych (laptop, lupa, elektroniczna). Z każdym rokiem zwiększamy zasoby sprzętu do wypożyczenia (czytniki e–book, zestawy FM, dyktafony itp.)
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
19
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W Uczelni funkcjonują dostosowane formy lektoratu z języka obcego. Zajęcia odbywają się w małych grupach w odrębnych terminach. Uruchomione zostały też dodatkowe konsultacje prowadzone przez wykładowców w formie asystentów naukowo – metodycznych. Ponadto wprowadzono zmiany w sesji egzaminacyjnej. Wykazana liczba określa liczbę studentów korzystających z oferowanego wsparcia.
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Brak artykułów