W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Uchwały

uchwała nr: 309/2022
uchwała nr 309/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Siwickiemu, wszczętym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 308/2022
uchwała nr 308/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia przez Senat APS trzech członków do składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Siwickiemu wszczętym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 307/2022
uchwała nr 307/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyróżnienia przez Senat APS pani dr Zuzanny Jastrzębskiej-Krajewskiej za jej obronę pracy doktorskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 306/2022
uchwała nr 306/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie umorzenia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu wydanego Pani Katerynie Diadiuk przez Łucki Koledż Pedagogiczny (Ukraina)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 305/2022
uchwała nr 305/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym – Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 304/2022
uchwała nr 304/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym – L. N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan)
uchwała nr: 303/2022
uchwała nr 303/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie powołania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 302/2022
uchwała nr 302/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Finansów i Infrastruktury
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 301/2022
uchwała nr 301/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 300/2022
uchwała nr 300/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie powołania 1. edycji studiów podyplomowych „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” oraz zatwierdzenia programu studiów i rekomendowania Rektorowi kierownika tych studiów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 289/2022
uchwała nr 289/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
uchyla/traci moc 90/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej dnia 15 października 2014r w sprawie zasad dokonywania oceny zajęć dydaktycznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 288/2022
uchwała nr 288/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 287/2022
uchwała nr 287/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 286/2022
uchwała nr 286/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie doktora honoris causa APS Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 285/2022
uchwała nr 285/2022
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 284/2021
uchwała nr 284/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej magister Moniki Misiec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 283/2021
uchwała nr 283/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie nadania magister Monice Misiec stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 282/2021
uchwała nr 282/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Magdaleny Roszak
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 281/2021
uchwała nr 281/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie nadania magister Zuzannie Jastrzębskiej-Krajewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 280/2021
uchwała nr 280/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk pedagogicznych uzyskanego za granicą za równoważny z polskim stopniem doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika wszczętego na wniosek Viktorii Dykhta-Kirff
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 279/2021
uchwała nr 279/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie stwierdzenia, czy zachodzą przesłanki skierowania do recenzji dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania stopnia w postępowaniu o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk pedagogicznych uzyskanego za granicą za równoważny z polskim stopniem doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika wszczętym na wniosek Viktorii Dykhta-Kirff
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 278/2021
uchwała nr 278/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym – Shandong Management University, Jinan City prowincja Shangdong, Chiny
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 277/2021
uchwała nr 277/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym – Cangzhou Normal University, Hebei Province, Chiny
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 276/2021
uchwała nr 276/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej do Magna Charta Universitatum
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 275/2021
uchwała nr 275/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie rekomendacji powołania kierownika studiów podyplomowych w zakresie Terapii pedagogicznej
status uchwały obowiązująca