W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Uchwały

uchwała nr: 223/2021
uchwała nr 223/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Moniki Misiec
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 222/2021
uchwała nr 222/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Zuzanny Anny Jastrzębskiej-Krajewskiej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 221/2021
uchwała nr 221/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Anny Sabriny Falkowskiej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 220/2021
uchwała nr 220/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Katarzyny Odyniec
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 219/2021
uchwała nr 219/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej magister Marty Jolanty Czerwonki
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 218/2021
uchwała nr 218/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej magister Marty Jolanty Czerwonki
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 217/2021
uchwała nr 217/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie uznania stopnia naukowego doktora nauk pedagogicznych uzyskanego za granicą przez dr. Jana Kazimierza Sikorę, za równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 216/2021
uchwała nr 216/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
zmieniająca uchwałę nr 167/2019
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 215/2021
uchwała nr 215/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie uznania dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów wyższych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 214/2021
uchwała nr 214/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
zmieniająca uchwałę nr 137/2019
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 213/2021
uchwała nr 213/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zaopiniowania kandydatki na Kierowniczkę Szkoły Doktorskiej 
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 212/2021
uchwała nr 212/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów na kierunku socjologia o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 211/2021
uchwała nr 211/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 210/2021
uchwała nr 210/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 209/2021
uchwała nr 209/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 208/2021
uchwała nr 208/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna o profilu praktycznym
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 207/2021
uchwała nr 207/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 206/2021
uchwała nr 206/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 205/2021
uchwała nr 205/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 204/2021
uchwała nr 204/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 203/2021
uchwała nr 203/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 202/2021
uchwała nr 202/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o profilu ogólnoakademickim
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 201/2021
uchwała nr 201/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie wytycznych do projektowania programów studiów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 200/2021
uchwała nr 200/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wydawanego w języku obcym
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 199/2021
uchwała nr 199/2021
jakiego organu Senatu APS
z dnia
w sprawie powołania 6. edycji studiów podyplomowych „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa” oraz zatwierdzenia programu tych studiów i rekomendowania Rektorowi kierownika tych studiów
Status uchwały Obowiązująca