W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 576/2024
zarządzenie nr 576/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 575/2024
zarządzenie nr 575/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej emerytowanych nauczycieli akademickich
uchyla/traci moc 218/2019,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 574/2024
zarządzenie nr 574/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Rektora za rok 2023 oraz organizacji i procedury przyznania Nagród Rektora za rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 573/2024
zarządzenie nr 573/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu niektórych dokumentów pracowniczych oraz wzorów wniosków
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 3/2024
zarządzenie nr 3/2024
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Kanclerza APS nr 4/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia skontrum dokumentacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  
zmieniające zarządzenie nr 3/2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 572/2024
zarządzenie nr 572/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. nr 541/2023 w sprawie informacji zawartych na dyplomach i w suplementach do dyplomów drukowanych z systemu USOS w roku akademickim 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 571/202
zarządzenie nr 571/202
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów i Urlopów Naukowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 570/2024
zarządzenie nr 570/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 570/2024 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 569/2024
zarządzenie nr 569/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 568/2024
zarządzenie nr 568/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 2/2024
zarządzenie nr 2/2024
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. dotyczącego zasad monitoringu realizacji planu rzeczowo-finansowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
uchyla/traci moc 4/2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 567/2024
zarządzenie nr 567/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 566/2024
zarządzenie nr 566/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania 1 edycji kursu doskonalącego „Edukacja integracyjna i włączająca” oraz powołania kierownika kursu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 565/2024
zarządzenie nr 565/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania oraz organizacji Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej APS i wytycznych w zakresie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej APS
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 564/2024
zarządzenie nr 564/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu wniosku o przyznanie dodatku oraz wniosku o przyznanie premii motywacyjnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1/2024
zarządzenie nr 1/2024
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie zamiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie zasad i warunków najmu i udostępniania pomieszczeń w obiektach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
zmieniające zarządzenie nr 13/2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 563/2024
zarządzenie nr 563/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zaasad rozliczania należności i opłat związanych z realizacją praktyk studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz zajęć terenowych i wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych przyjmujących studentów APS na lekcje i zajęcia w ramach hospitacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 562/2024
zarządzenie nr 562/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 7/2020 zmienionego zarządzeniem nr 509 /2023 r. w sprawie wymiaru i trybu zgłaszania wyjść w ramach zajęć terenowych oraz wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych przyjmujących studentów APS na lekcje i zajęcia w ramach hospitacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 561/2024
zarządzenie nr 561/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie należności i opłat związanych z realizacją praktyk studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 560/2024
zarządzenie nr 560/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 559/2024
zarządzenie nr 559/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk nr 178/2021 z dnia 14.04.2021 z późniejszymi zmianami
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 558/2024
zarządzenie nr 558/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów dyrektorów instytutów na kadencję 2024-2028
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 557/2024
zarządzenie nr 557/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 556/2024
zarządzenie nr 556/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk nr 178/2021 z dnia 14.04.2021 z późniejszymi zmianami
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 555/2024
zarządzenie nr 555/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania kierownika 7 edycji studiów podyplomowych „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa”
Status obowiązujące