W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 554/2024
zarządzenie nr 554/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmian w Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 553/2024
zarządzenie nr 553/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2024/2025 oraz limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej APS w roku akademickim 2024/2025
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 552/2024
zarządzenie nr 552/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Kapituły XIII edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 551/2024
zarządzenie nr 551/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa” Nr 7
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 550/2024
zarządzenie nr 550/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 483/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” Nr 3
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 549/2024
zarządzenie nr 549/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 548/2024
zarządzenie nr 548/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna profil ogólnoakademicki (w dyscyplinie pedagogika)
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 547/2024
zarządzenie nr 547/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Edukacja bez przemocy” nr 1
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 546/202
zarządzenie nr 546/202
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania studiów podyplomowych „Edukacja bez przemocy” nr 1
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 545/2024
zarządzenie nr 545/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za dzień 6 stycznia 2024 r. przypadający w sobotę
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 544/2024
zarządzenie nr 544/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 543/2024
zarządzenie nr 543/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora APS nr 240/2021 z dnia 23 września 2021 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 542/2024
zarządzenie nr 542/2024
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Śródokresowej w Szkole Doktorskiej APS na rok akademicki 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 541/2023
zarządzenie nr 541/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie informacji zawartych na dyplomach i w suplementach do dyplomów drukowanych z systemu USOS w roku akademickim 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 540/2023
zarządzenie nr 540/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 539/2023
zarządzenie nr 539/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 538/2023
zarządzenie nr 538/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 537/2023
zarządzenie nr 537/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 536/2023
zarządzenie nr 536/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Rektora dla doktoranta z tytułu publikacji wysokopunktowanej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 535/2023
zarządzenie nr 535/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 534/2023
zarządzenie nr 534/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej (tj. zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 533/2023
zarządzenie nr 533/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie utworzenia Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 532/2023
zarządzenie nr 532/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 531/2023
zarządzenie nr 531/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wysokości stawek dla usług opłacanych z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych Wchodzi w życie 01.01.2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza APS nr 8/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku Uczelni
zmieniające zarządzenie nr 8/2023,
Status obowiązujące