W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 530/2023
zarządzenie nr 530/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 529/2023
zarządzenie nr 529/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności uczelnianych organizacji studenckich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Kanclerza APS nr 6/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 528/2023
zarządzenie nr 528/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej oraz wysokości poszczególnych form pomocy, zapomóg i wysokości stypendium rektora
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 527/2023
zarządzenie nr 527/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 511/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 526/2023
zarządzenie nr 526/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 525/2023
zarządzenie nr 525/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 524/2023
zarządzenie nr 524/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 523/2023
zarządzenie nr 523/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Rehabilitacja wzroku słabowidzących” Nr 8
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 522/2023
zarządzenie nr 522/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Instrukcji sporządzania, ewidencji, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych, płacowych oraz związanych z zarządzaniem mieniem Akademii i zamówieniami publicznymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 521/2023
zarządzenie nr 521/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie powołania składu zespołu Centrum Doskonalenia Dydaktycznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Kanclerza nr 8/2023 z dnia 24 października 2023.
zmieniające zarządzenie nr 8/2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 520/2023
zarządzenie nr 520/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
zmieniające zarządzenie nr 90/2020,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku Uczelni
Status obowiązujące
Uwagi zmienione Zarządzeniem nr 9/2023 z dnia 26 października 2023 r.
zarządzenie nr : 519/2023
zarządzenie nr 519/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie udzielenia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi urlopu uznaniowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 518/2023
zarządzenie nr 518/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wykorzystywania sztucznej inteligencji w działalności naukowej i dydaktyce
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia platformy do zawierania umów oraz autoryzacji dokumentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 517/2023
zarządzenie nr 517/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie organizacji budżetu partycypacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz wprowadzenia Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 516/2023
zarządzenie nr 516/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 515/2023
zarządzenie nr 515/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 514/2023
zarządzenie nr 514/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” Nr 10
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 513/2023
zarządzenie nr 513/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Praktyk Studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 512/2023
zarządzenie nr 512/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 7/2020 zmienionego zarządzeniem nr 433/2023r. w sprawie wymiaru i trybu zgłaszania wyjść w ramach zajęć terenowych oraz wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych przyjmujących studentów APS na lekcje i zajęcia w ramach hospitacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 511/2023
zarządzenie nr 511/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status uchylone
zarządzenie nr : 510/2023
zarządzenie nr 510/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie należności i opłat związanych z realizacją praktyk studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status uchylone