W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 252/2019
zarządzenie nr 252/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 252/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie sposobu realizacji decyzji o powtarzaniu przez studenta przedmiotów w ramach warunkowego wpisu na następny etap studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 251/2019
zarządzenie nr 251/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 251/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad przepisywania ocen i zaliczeń przedmiotów
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 250/2019
zarządzenie nr 250/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 250/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie liczebności grup studenckich
Status uchylone
zarządzenie nr : 249/2019
zarządzenie nr 249/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 249/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu działalności doradców studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status uchylone
zarządzenie nr : 248/2019
zarządzenie nr 248/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 248/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie dokumentacji zaliczeń i egzaminów.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 247/2019
zarządzenie nr 247/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 247/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych oraz wzorów umów cywilnoprawnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 246/2019
zarządzenie nr 246/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 246/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie numerowania wydawanych indeksów w Szkole Doktorskiej APS
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 245/2019
zarządzenie nr 245/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 245/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Studenckich.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 244/2019
zarządzenie nr 244/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 244/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Redaktora Głównego Biuletynu Informacji Publicznej APS
Status uchylone
zarządzenie nr : 243/2019
zarządzenie nr 243/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 243/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 roku w sprawie sylabusa obowiązującego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, sposobu przygotowywania oraz gromadzenia i przechowywania sylabusów przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 242/2019
zarządzenie nr 242/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 242/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia nadzoru merytorycznego nad studiami doktoranckimi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 241/2019
zarządzenie nr 241/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 241/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 240/2019
zarządzenie nr 240/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 240/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 października 2019r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Status uchylone
zarządzenie nr : 239/2019
zarządzenie nr 239/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 239/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia rektora w sprawie Regulaminu Organizacyjnego APS
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 238/2019
zarządzenie nr 238/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie nr 238/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 237/2019
zarządzenie nr 237/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 237/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 236/2019
zarządzenie nr 236/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 236/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 235/2019
zarządzenie nr 235/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 235/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 234/2019
zarządzenie nr 234/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 234/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 233/2019
zarządzenie nr 233/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 233/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 232/2019
zarządzenie nr 232/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie Zarządzenie Nr 232/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 września 2019r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 231/2019
zarządzenie nr 231/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 231/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 05/2019
zarządzenie nr 05/2019
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE nr 5/2019 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Wsparcia dla X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 230/2019
zarządzenie nr 230/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 230/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 229/2019
zarządzenie nr 229/2019
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie ZARZĄDZENIE NR 229/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej
Status obowiązujące