W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Tel.: 22 589 36 00
Fax: 22 658 11 18 / Kancelaria

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez Kanclerza APS
z dnia
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia platformy do zawierania umów oraz autoryzacji dokumentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 517/2023
zarządzenie nr 517/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie organizacji budżetu partycypacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz wprowadzenia Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 516/2023
zarządzenie nr 516/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 515/2023
zarządzenie nr 515/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 514/2023
zarządzenie nr 514/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” Nr 10
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 513/2023
zarządzenie nr 513/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Praktyk Studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 512/2023
zarządzenie nr 512/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 7/2020 zmienionego zarządzeniem nr 433/2023r. w sprawie wymiaru i trybu zgłaszania wyjść w ramach zajęć terenowych oraz wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych przyjmujących studentów APS na lekcje i zajęcia w ramach hospitacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 511/2023
zarządzenie nr 511/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status uchylone
zarządzenie nr : 510/2023
zarządzenie nr 510/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie należności i opłat związanych z realizacją praktyk studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status uchylone
zarządzenie nr : 509/2023
zarządzenie nr 509/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie należności i opłat związanych z realizacją praktyk studenckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 508/2023
zarządzenie nr 508/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością profil ogólnoakademicki (w dyscyplinie wiodącej pedagogika)
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 507/2023
zarządzenie nr 507/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka profil ogólnoakademicki (w dyscyplinie wiodącej pedagogika)
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 506/2023
zarządzenie nr 506/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk nr 178/2021 z dnia 14.04.2021 zmienionego zarządzeniem nr 269/2021 z dnia 4.11.2021,oraz zarządzeniem nr 398/2022 z dnia 5.10.2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 505/2023
zarządzenie nr 505/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 504/2023
zarządzenie nr 504/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie uchylenia zarządzenia Prorektora ds. Kształcenia nr 1/2020 w sprawie należności i opłat związanych z realizacją praktyk w APS, opłata za praktyki wyjazdowe- SURDOPEDAGOGIKA
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 503/2023
zarządzenie nr 503/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie Regulaminu Organizacyjnego APS
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 502/2023
zarządzenie nr 502/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie odpłatności za studia podyplomowe „Zarządzanie w systemie oświaty” Nr 9
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 501/2023
zarządzenie nr 501/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie oświaty”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 500/2023
zarządzenie nr 500/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 499/2023
zarządzenie nr 499/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie w sprawie zasad powoływania, prowadzenia i dokumentacji studiów podyplomowych
zarządzenie nr : 498/2023
zarządzenie nr 498/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wprowadzenia procedury wypadkowej i sposobu postępowania w razie wystąpienia zdarzeń wypadkowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 497/2023
zarządzenie nr 497/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 496/2023
zarządzenie nr 496/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 r. 
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 495/2023
zarządzenie nr 495/2023
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej APS
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 494/2023
zarządzenie nr 494/2023
wydane przez Rektora APS
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Status obowiązujące